تحصیل دراسترالیا

استرالیا هم اکنون یک مقصد آکادمیک و دانشگاهی برای بیش از دو سوم جمعیت روی کره زمین است. استرالیا کشوری است در نیمکره جنوبی با بیش از 23 میلیون جمعیت که 40 دانشگاه دارد و بیش از 25 دانشگاه آن در شمار دانشگاههای برتر جهان است. موسسه اموزشی دکتر هنری نماینده بیشتر دانشگاه های استرالیا است و برای لایه های مختلف تحصیلی: بالاتر از متوسطه، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو اعزام می کند. پذیرش این دانشگاهها ممکن است موکول به شرایط خاصی از جمله گذراندن کالاس زبان یا دوره های پیش از ورود باشد. دکتر مرتضی هنری با بیش از 35 سال سابقه آکادمیک و دانشگاهی که بیشتر آن در استرالیا دانشگاههای استرالیا بوده است متقاضیان به تحصیل در دانشگاههای استرالیا را راهنمایی میکند.

Short Link
Zoom In
Zoom Out