اخذ پذیرش از دانشگاه و کالج ها

در دانشگاهی درس بخوانید که در شمار دویست دانشگاه برتر جهان و در شمار دانشگاههای ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد. موسسه آموزشی دکتر هنری (HEI) خدمات مشاوره تحصیلی و پذیرش دانشجو از معتبرترین دانشگاههای استرالیا و دریافت ویزای دانشجویی در برترین دانشگاه های استرالیا را در دستور کار داشته و فعالیت اصلی این موسسه ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی را برای علاقمندان در بالاترین سطح از معتبرترین دانشگاههای استرالیا است و با برنامه ای مدون خدمات مشاوره ای و اجرایی متقاضیان را انجام میدهد.

Short Link
Zoom In
Zoom Out